Arengukavast lähtuvalt on meie tegevuse suunad järgmised:

Oleme venekeelse õppekeelega Eesti kool:


Prantsuse keele süvaõpe:


Kaasaegsete keeleõppemeetodite ja metoodiliste võtete kasutamine:


Õppeained eesti keeles:


Hea õppeedukus on prestii˛ne:


Õpetajad mõistavad enesetäiendamise olulisust:


Koolis töötab sõbralik kollektiiv:


Kooli vilistlased on konkurentsivõimelised:


Koolielu on huvitav:


Võrdne areng igaühele:

Käitumiskultuuri parendamine:


Kool on turvaline:


Kool on avatud koostööks:


Kool hoolitseb tervise eest:

Meie koolis hinnatakse töökust:

Kool on ilus, siin on meeldiv olla:


Erilist tähelepanu pöörame sel õppeaastal järgnevatele punktidele: