Riigieksameid saavad sooritada vaid eksami toimumise aasta 20. jaanuariks registreeritud eksaminandid.