Nimetus Osalejad Kestvus Kirjeldus Projekti koordinaator

      Comenius projekt "Changements climatiques là où je vis, là où j´habite... modélisons pour comprendre et agir! Une autre vie s´invente ici!!" 

Kliimamuutused seal, kus elan ...... kujundame, et mõista ja tegutseda! Me loome uut elu!

10.-12. klassid 2013 - 2015

      Osalevad 16 -17 aastat vanad õpilased 10 riigist: 

Bulgaaria, Itaalia, Hispaania, Portugal, Kreeka, Rumeenia, Slovakkia,Tšehhi, Prantsusmaa ja Eesti.

Ühendab prantsuse keel. Projekti koordinaator on prantsuse keele õpetaja Natalja Kapitonova.

Projekti eesmärgiks on uurida kliimamuutusi planeedil, täpsemalt partnerriikides. Samuti tahame uurida meie igapäevase elu mõju keskkonnale ning muuta selle negatiivne mõju minimaalseks.

Natalja Kapitonova
Koos on ägedam      Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus "Meie Inimesed".
Kodanikuteadlikkusega seotud tegevused.
An×elika Kahro
Ehte õppeklass looduses     SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 
Õppekäigud Silma õpikotta.