logo

Hetkel oluline

Riikliku järelevalve otsused

  1. Harju maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna haridus- ja kultuuritalitluse riikliku järelvalve 04.03.2011. a ettekirjutus:

Pedagoogide atesteerimisel järgida haridusministri 02.10.2002. a määruse nt 69 "Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord" sätteid.

Viimati uuendatud:28.01.2014