Nimetus Osalejad Kestvus Kirjeldus Projekti koordinaator

Comenius projekt "Changements climatiques là où je vis, là où j´habite... modélisons pour comprendre et agir! Une autre vie s´invente ici!!"

10.-11. klassid 2013-2015   Natalja Kapitonova
Targalt Internetis 7.-17. aastad 2010 - 2014

Projekti viivad ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei- ja Piirivalveamet, HITSA Innovatsioonikeskus, Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Abikeskused. Projekti üldkoordinaator on Lastekaitse Liit.
Üldeesmärk on suurendada laste ja lapsevanemate teadlikkust turvalisest käitumisest internetis.
Üldeesmärk on pakkuda informatsiooni ja abi lastele ja lapsevanematele interneti kasutamisega seonduvate probleemide ja küsimuste korral.

 Info;

Dmitri Mištšenko
Kõik uus rikastab 1.-12. klassid 01.09.2013-20.12.2013

Ehte Humanitaargümnaasiumi projekti eesmärk on toetada õpilasi, et nad omandaksid Eesti ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmisi ja oskusi. Projekti ürituste kaudu tehakse õpilastele selgeks, et Eestis elavatel eri rahvusest noortel on võrdsed õpi- ja eneseteostusvõimalused väljaspool formaalharidussüsteemi.

Õpilaste presentatsioonid.

Anzelika Kahro