logo

Актуально

Проекты 2012-2013

 • «Будущее Европы: богатство традиций» 2011 – 2013г. Проект объединяет уч-ся из 6 европейских стран (Эстония, Румыния, Хорватия, Турция, Италия, Болгария). Уч-ся откроют для себя, изучат и поделятся информацией о кухне и традициях всех стран партнеров.
  Цели проекта:
  1. привести уч-ся к осознанию ценности и культурного и языкового разнообразия стран Европы;
  2. пропагандировать личностное развитие уч-ся и преподавателей с целью развития открытой, толерантной и активной позиции граждан Европы;
  3. вызвать интерес к изучению языков и к использованию новых технологий;
  4. улучшить педагогику всех школ участниц, делиться знаниями и дидактическим опытом;
  5. развивать среативность, компетенотность, гибкость предпринимательской инициативы.
 • "T@rgalt Internetis". Projekt alustas tööd 1. septembril 2010. Projekti viivad ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei- ja Piirivalveamet, Tiigrihüppe Sihtasutus, Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Abikeskused. Projekti üldkoordinaator on Lastekaitse Liit.
  Projekti tegevused viiakse läbi 3 suunal:
  I Koolitus ja teadlikkuse tõstmine. Üldeesmärk on suurendada laste ja lapsevanemate teadlikkust turvalisest käitumisest internetis.
  II Vihjeliini arendamine ja käigus hoidmine. Üldeesmärk on tõkestada illegaalse sisuga materjalide levikut internetis luues võimaluse veebipõhiseks teavituseks.
  III Abiliini töö. Üldeesmärk on pakkuda informatsiooni ja abi lastele ja lapsevanematele interneti kasutamisega seonduvate probleemide ja küsimuste korral
  Projekti juures töötab Nõuandev kogu, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Microsoft Eesti OÜ, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse, EMT, Rate.ee, Lastevanemate Liidu, Informaatika õpetajate ühenduse, Koolipsühholoogide Liidu ja Eesti Infotehnoloogia ja Kommunikatsiooni Liidu ning projekti Noortepaneeli esindaja. Подробнее
 • Ученики 5B, 6В участвуют в проекте Suitsuprii klass 2012
 • Kesk-Balti Interreg IVA programmi projekt „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ 2009-2012. Projektipartneriteks on Tallinna Haridusamet ja Turu linna Haridusteenuste keskus. Lisainfo ja siin
 • Проект в рамках программы "Leonardo Da Vinci". Выступление волонтёров из Франции перед гимназистами.

Последнее обновление: 10.10.2014