logo

Актуально

Предметы на эстонском языке в гимназии

Eestikeelne aineõpe Ehte Humanitaargümnaasiumis

 1. Eesti keel
 2. Eesti keel kõnes ja kirjas
 3. Eesti kirjandus
 4. Ajalugu
 5. Ühiskonnaõpetus
 6. Inimeseõpetus
 7. Geograafia
 8. Biloogia
 9. Muusika
 10. Kunst
 11. Kehaline kasvatus
 12. Arvuti kasutamine uurimistöös
 13. Uurimistööalused
 14. Võõrkeel eesti keele abil

Последнее обновление: 02.05.2018