logo

Hetkel oluline

Projektid 2011-2012

 • „Euroopa tulevik: kommete rikkus„. Projekti ühised eesmärgid:
  - Arendada teadmist ja teineteisemõistmist noorte ja õpetava personaali hulgas, näidata kultuuride ja Euroopa kultuuride mitmekesisuse väärtust.
  - aidata noortel omandada elu põhilisi mõisteid ja vajalikke pädevusi isikuliseks ja kutsealaseks arendamiseks.
  Konkreetsed eesmärgid:
  1. edendada Euroopa riikide kultuuri ja keele väärtuse ja mitmekesisuse mõistmist õpilaste hulgas;
  2. kaasa aidata õpilaste ja õpetajate isikulisele arengule Euroopa kodanike avaliku, tolerantse, aktiivse positsiooni saavutuseks;
  3. edendada keelte õppimist ja uute tehnoloogiate kasutamist;
  4. täiustada projekti kõikide partnerkoolide pedagoogilist tegevust, vahetada didaktilisi teadmisi ja oskusi õpetajate hulgas;
  5. soodustada kreatiivsuse, pädevuse, tööleasumise oskuse, algatusvõime ja ettevõtluse arendamist.
 • Projekt"T@rgalt Internetis". Projekt alustas tööd 1. septembril 2010 ja kestab 20 kuud. Projekti viivad ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei- ja Piirivalveamet, Tiigrihüppe Sihtasutus, Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Abikeskused. Projekti üldkoordinaator on Lastekaitse Liit.
  Projekti tegevused viiakse läbi 3 suunal:
  I Koolitus ja teadlikkuse tõstmine. Üldeesmärk on suurendada laste ja lapsevanemate teadlikkust turvalisest käitumisest internetis.
  II Vihjeliini arendamine ja käigus hoidmine. Üldeesmärk on tõkestada illegaalse sisuga materjalide levikut internetis luues võimaluse veebipõhiseks teavituseks.
  III Abiliini töö. Üldeesmärk on pakkuda informatsiooni ja abi lastele ja lapsevanematele interneti kasutamisega seonduvate probleemide ja küsimuste korral
  Projekti juures töötab Nõuandev kogu, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Microsoft Eesti OÜ, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse, EMT, Rate.ee, Lastevanemate Liidu, Informaatika õpetajate ühenduse, Koolipsühholoogide Liidu ja Eesti Infotehnoloogia ja Kommunikatsiooni Liidu ning projekti Noortepaneeli esindaja. Info;
 • "Suitsuprii klass 2010"
 • Kesk-Balti Interreg IVA programmi projekt „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ 2009-2012. Projektipartneriteks on Tallinna Haridusamet ja Turu linna Haridusteenuste keskus. Lisainfo ja siin
 • Ole kaasas! Vaata Maailma, EMT, Elion, Microsoft. Info

 

Viimati uuendatud:10.10.2014