logo

Актуально

Проекты 2009-2010

  • Meie Eesti. Спонсорами являются Интеграционный центр, Европейский Союз и Министерство культуры. Информация
  • Euroopa sotsiaalfondi ja INNOVE toel ning Kriisinõustamise keskus Mahena poolt juhitud projekt „Koolist väljalangemise ennetamine õpilase sotsiaalse toimetuleku tõstmise kaudu“
  • Suitsuprii klass 2009 – 2010. Info
  • Mina ja minu pere 2009. Фото
  • Kesk-Balti Interreg IVA programmi projekt „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ 2009-2012. Projektipartneriteks on Tallinna Haridusamet ja Turu linna Haridusteenuste keskus. Lisainfo ja siin
  • Ole kaasas! Vaata Maailma, BCS Koolitus AS. Info
  • Sisekaitseakadeemia. Sisekaitselise eelkoolituse kursus.

Последнее обновление: 10.10.2014