logo

Актуально

Проекты 2010-2011

 • Ученики 10А класса принимают участие в молодежном проекте «Международный Уголовный Суд – Симуляция» (MICC). Подробнее
 • Проект "T@rgalt Internetis". Projekt alustas tööd 1. septembril 2010 ja kestab 20 kuud. Projekti viivad ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei- ja Piirivalveamet, Tiigrihüppe Sihtasutus, Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Abikeskused. Projekti üldkoordinaator on Lastekaitse Liit.
  Projekti tegevused viiakse läbi 3 suunal:
  I Koolitus ja teadlikkuse tõstmine. Üldeesmärk on suurendada laste ja lapsevanemate teadlikkust turvalisest käitumisest internetis.
  II Vihjeliini arendamine ja käigus hoidmine. Üldeesmärk on tõkestada illegaalse sisuga materjalide levikut internetis luues võimaluse veebipõhiseks teavituseks.
  III Abiliini töö. Üldeesmärk on pakkuda informatsiooni ja abi lastele ja lapsevanematele interneti kasutamisega seonduvate probleemide ja küsimuste korral
  Projekti juures töötab Nõuandev kogu, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Microsoft Eesti OÜ, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse, EMT, Rate.ee, Lastevanemate Liidu, Informaatika õpetajate ühenduse, Koolipsühholoogide Liidu ja Eesti Infotehnoloogia ja Kommunikatsiooni Liidu ning projekti Noortepaneeli esindaja. Подробнее
 • Общегосударственный проект Minu Riik, участие в котором позволило ученикам 9 кл посетить Riigikogu, участвовать в различных экскурсиях и конкурсах.
 • Интеграционный проект Meie Eesti позволяет ученикам нашей гимназии ближе познакомиться с Эстонией – ее природой, культурой, историей.
 • Tagasi kooli!  (уроки в 12 классе проводят учителя-гости, которые давно закончили школу, имеют уверенные позиции в обществе и хотят поделиться жизненным опытом).
 • Впервые ученики 6 класса примут участие в проекте Kaitse end ja aita teist! (KEAT), где научатся действовать в различных экстренных ситуациях, а так же оказывать различную помощь окружающим людям.
 • Международный проект NordPlus (Läti-Leedu) способствует налаживанию контактов и дружеских отношений между учениками Литвы, Латвии, Эстонии.
 • Гимназия ищет партнерские отношения в профессиональном образовании, чтобы у гимназистов была возможность за годы учебы получить и профессиональное образование (Ametialane õpe)
 • Продолжается работа в благотворительном проекте «Мärka ja аita!»
 • Ученики 10В класса вместе с классным руководителем и учителями участвуют в проекте Euroschool, где проводят акцию под названием Kingime rõõmu lastele, «Мы несем радость детям!»
 • Коллектив учителей участвует в Personaliprojekt.
 • Ученики 5 В класса участвуют в проекте Suitsuprii klass 2010
 • Kesk-Balti Interreg IVA programmi projekt „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ 2009-2012. Projektipartneriteks on Tallinna Haridusamet ja Turu linna Haridusteenuste keskus. Lisainfo ja siin
 • Будем Вместе! Vaata Maailma, EMT, Elion, Microsoft. Info

 

Последнее обновление: 10.10.2014