Ehte Humanitaargümnaasium on tervist edendav kool.

 

 

Tervisenõukogu liikmed:

Tervisenõukogu eesmärgid:

Eesmärkide saavutamise indikaatorid:

 

E-mail:  tervisenoukogu@ehtehg.ee