Koolitöös on sotsiaalpedagoogi tööl järgmised eesmärgid: