Lugupeetud eelkooli lapsevanemad!

Alates 2. maist 2019 avaldused ettevalmistusrühma registreerimiseks palume esitada
elektrooniliselt aadressile anzelika.kahro@ehtehg.ee.
Palume märkida:
• lapse ees- ja perekonnanimi;
• sünniaeg;
• elukoha aadress;
• vanema kontaktandmed (e-mail, telefon).

Koosolek toimub septembrikuu alguses, info kooli kodulehel.

 

 

2018/2019. õa.

Õpetajad:

Õppetegevus:

Tunnid toimuvad esmaspäeviti kl 17.00

Kaasa võtta:


Lisainfot saab telefonil 6 020 736