logo

Hetkel oluline

Uudiste arhiiv

Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele.

15.02.2011

Lugupeetud lapsevanemad!
Sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ järgi (vastu võetud 27.03.2001 nr 36 RTL 2001, 43, 602) kooli temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele on järgmine:
 

 

………….. õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
Õppetunnid võib ära jätta, kui …………………. tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.-6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.-9. klassis.
Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.-12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

http://www.terviseamet.ee

Tänaseks koolitöö on organiseeritud, tunnid ei ole lühendatud ega jää ära. Koolihoones ja klassiruumides on soe.
Üldjuhul jätta laps koju või saata kooli otsustate teie – vanemad.

Viimati uuendatud:03.04.2019