logo

Hetkel oluline

Valikained

Valikained põhikooli astmes

  • B-võõrkeel (prantsuse keel, inglise keel)
  • Arvutiõpetus

Valikained gümnaasiumis

  • Eesti keel kõnes ja kirjas
  • B-võõrkeel
  • Maailmakultuur võõrkeeltes
  • Uurimistööalused
  • Arvutiõpetus
  • Autojuhtimisalused

Viimati uuendatud:07.11.2018